Kaip pasiekti įmonės tikslus pasinaudojant išorinio finansavimo galimybėmis?

Mūsų klientai ženkliai pagerino savo veiklos rodiklius su mūsų pagalba investuodami daugiau nei 250 000 000 EUR

Pažvelk į rytojaus idėjas...Šiandien!

Mes padedame numatyti esminius pokyčius, kurie laukia Jūsų organizacijos tolimoje ateityje ir atitinkamai juos įtakoti ar prisitaikyti prie jų, siekiant savo ilgalaikių tikslų

Susiduriate su naujų produktų, paslaugų ar procesų kūrimo iššūkiais?

Esame pasirengę padėti Jūsų įmonei ar organizacijai suplanuoti reikalingus pokyčius ir resursus

About ProBaltic

Apie ProBaltic

Mes esame konsultacinė bendrovė, sėkmingai užsiimanti finansavimo pritraukimo veikla, siekianti padėti savo klientams plėstis, atliekanti tyrimus ir rengianti įžvalgas, skatinančias novatoriškus pokyčius apimančių projektų inicijavimą ir valdymą. Bendradarbiaujame su daugybe vietinių ir tarptautinių partnerių ir ekspertų, kurie yra geriausi savo srities specialistai.

Mūsų misija

Grindžiant bendradarbiavimą abipusiu pasitikėjimu ir partneryste, padėti klientams naudoti tinkamiausius finansavimo šaltinius, reikalingus jų sėkmingai plėtrai ir norint pasiekti organizacijos tikslus

Mūsų vizija

Siekis, kad „ProBaltic Consulting“ taptų viena patikimiausių ir sėkmingiausių konsultacinių bendrovių, užsiimančių finansavimo pritraukimo veikla, Baltijos šalyse

About ProBaltic

Mūsų atvejai

Atliktas >700 mln. eurų programos MTEP finansavimo krypčių įgyvendinimo pažangos vertinimas

UAB “ProBaltic Consulting” pagal sutartį su LR Ūkio ministerija 2018 m. parengė metodologiją bei atliko mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (Sumanios specializacijos) prioritetų skirtų 2014-2020 finansinei...

Platformos technologijos asmeninio konsjeržo paslaugai teikti kūrimas

ProBaltic pritraukė ES finansavimą Velocity Black R&D projektui. Svarbiausias "Velocity Black" tikslas - pristatyti aukščiausios kokybės asmeninio konsjeržo paslaugas savo nariams dideliu mastu. Tam reikia narius, kurie naudojasi "Velocity Black" mobiliąja...

ProBaltic Consulting sėkmingai pritraukė ES struktūrinių, Klimato kaitos programų finansavimą saulės jėgainių diegimui įmonėse

ProBaltic Consulting sėkmingai pritraukė ES struktūrinių, Klimato kaitos programų finansavimą saulės jėgainių diegimui gamybos įmonėse Orion Global PET, Modus Group, Danspin, Vilniaus Pergalė, NS2, Migiris, Skanėsis, Bigso, Frusela, Antrocel, Taulidas, Rieslita,...

Dirbtiniu intelektu pagrįsto realaus avataro kūrimo mokslinių tyrimų ir plėtros projektas

ProBaltic Consulting sėkmingai parengė IRT įmonėms Norvegijoje ir Lietuvoje taikomąjį mokslinių tyrimų ir plėtros projektą "Dirbtiniu intelektu pagrįsto realaus avataro su savarankiško mokymosi galimybėmis tyrimas ir plėtra", kuriam buvo patvirtintas finansavimas...

Energijos vartojimo gamyboje audito finansavimo projektai

UAB „ProBaltic Consulting“ parengė projektinę dokumentaciją ir padėjo pritraukti finansavimą energijos vartojimo audito atlikimui gamybos sektoriuje veikiančioms įmonėms pagal priemonę „Auditas Pramonei LT“. Sugriežtinti energetinio efektyvumo reikalavimai Lietuvoje...

Investicijos į energijos efektyvumo pastatuose gerinimą

UAB “ProBaltic Consulting” parengė investicinius projektus ir kitą reikalingą dokumentaciją valstybės finansų, sveikatos priežiūros, kultūros ir kitoms įstaigoms pagal viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programą. Šiais projektais siekiama didinti energijos...

Muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo ateities įžvalgos rengimo atvejis

Lietuvos muziejų asociacijos užsakymu 2014 m. UAB “ProBaltic Consulting” organizavo ir vedė strateginio planavimo mokymus bei ateities scenarijų kūrimo seminarus projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės...

UAB „Komfovent” gamybos efektyvumo didinimo ir esminio gamybos proceso pakeitimo projektas

„ProBaltic Consulting“ parengė UAB „Komfovent“ 11 000 000 eurų vertės investicinį projektą, kuris buvo iš dalies finansuotas ES struktūrinių fondų lėšomis, skirtą gamybos efektyvumo didinimui ir esminiam gamybos proceso pakeitimui, apimantį naujos gamybinės bazės...

Rinkos tyrimų ir eksporto strategijos parengimas įmonei, gaminančiai inžinierinę įrangą

UAB „ProBaltic Consulting“ savo įmonei klientei, veikiančiai inžinierinės įrangos gamybos srityje, siekiant prisitaikyti prie aštrios konkurencijos sąlygų ir išplėsti savo veiklos geografiją į Rusijos, Kazachstano, Šveicarijos, Prancūzijos, Vokietijos, D. Britanijos...

VšĮ „Geros valios projektai“ institucinių gebėjimų, vystant socialinės paramos projektus, stiprinimas

VšĮ „Geros valios projektai“ (toliau – GVP) kartu su UAB „ProBaltic Consulting“ sėkmingai parengė ir įgyvendino Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansuojamą projektą, kurio metu buvo stiprinami NVO instituciniai gebėjimai ir didinamas finansinis...

Atsiliepimai

„ProBaltic Consulting“ padėjo parengti investicinį projektą, kuriuo remiantis pavyko sėkmingai pritraukti 11 mln. eur užsienio investicijų į įmonės gamybos ir žmogiškųjų išteklių plėtrą Lietuvoje. „ProBaltic Consulting“ konsultantai profesionaliai padėjo visuose projekto etapuose nuo idėjos generavimo iki visiško jos įgyvendinimo.

ROSVALDAS KUNICKAS/ UAB „DANSPIN”

Vertiname „ProBaltic Consulting” kolegas už greitį, atsakingumą, įsigilinimą į projektų detales ir, žinoma, aukščiausios klasės profesionalumą

VILIUS ŽEMAITIS/ UAB „TMD PARTNERIAI”

Nepaprastai didelis AČIŪ profesionaliai UAB „ProBaltic Consulting” komanadai už nepriekaistingą darbą, už šiltą bendravimą, už pagalbą kilus klausimams ir greitą sprendimų piėmimą. Smagu kad Lietuvoje yra tokios stiprios komandos. Už neprikaištingą,operatyvų ir nuoširdų bendradarbiavimą dėkojame: Projektų vadovei Vaidei Žygutytei Projektų asistentei Rūtai Grygelytei

NATALIJA NOVAKAUSKIENĖ/ VO „GELBĖKIT VAIKUS”

Daugiau nei 10 metų partnerystė su „ProBaltic” ekspertais siekiant Lietuvos inovacijų aplinkos gerinimo tikslų, leido parengti įvairių Lietuvos inovacijų sistemos vystymuisi reikalingų dokumentų ir įžvalgų, šiuo metu įgyvendinamų praktikoje. Geras inovacijų tematikos suvokimas, patirtis, aukštas suinteresuotumo Lietuvos, kaip šalies, proveržiu pasitelkiant naujausias žinias ir technologijas, lygis, užtikrino kokybiš;ką ekspertų įsitraukimą į Žinių ekonomikos forumo veiklą.

EDGARAS LEICHTERIS/ ŽINIŲ EKONOMIKOS FORUMAS

Per septynerius bendradarbiavimo su „ProBaltic Consulting“ metus buvome nuolat informuojami apie mums prieinamas finansavimo galimybes. Prie sėkmingos įmonės plėtros užsienio rinkose sėkmingai prisidėjo septyni kartu su „ProBaltic“ rengti įgyvendinti projektai, kurių vertė viršija 15 mln. eur. „ProBaltic“ komanda greitai ir efektyviai išsprendė visus su projekto finansavimu susijusius klausimus.

DIREKTORIUS ALBINAS ČĖPLA/ UAB „AMALVA”

UAB AGA CAD reguliariai naudojasi ProBaltic Consulting konsultacinėmis paslaugomis finansavimo pritraukimo, naujų produktų kūrimo, įvedimo į rinką bei eksporto plėtros klausimais. Nuo 2008 metų ProBaltic Consulting komandos padedama AGA CAD laimėjo ir sėkmingai įgyvendino 10 skirtingų ES struktūrinių fondų remiamų projektų, kurie įmonei padėjo padidinti veiklos procesų efektyvumą bei darbo našumą, sukurti ne vieną naują pasaulinį pripažinimąpelniusį inovatyvų produktą bei eksporto infrastruktūrą sėkmingiems pardavimams visame pasaulyje. Šiandien daugiau kaip 129 pasaulio šalyse yra įdiegta per 8,500 AGA CAD sukurtų programų. ProBaltic Consulting teikiamos paslaugos yra aukščiausios kokybės. Tiek kaip žmonės, tiek kaip ekspertai, ProBaltic Consulting darbuotojai pasižymi profesionalumu, puikiais bendravimo įgūdžiais, o jų konsultacijos teikia didelę pridėtinę vertę mūsų kompanijos veiklai. Nuoširdžiai rekomenduojame juos kaip ekspertus sudėtingų užduočių atlikimui, kurių vykdymas reikalauja puikiaus išmanymo, greitos orientacijos bei svarbiausia – atsižvelgimo į kliento verslo poreikius ir galimybes.

DONATAS AKSOMITAS/ UAB „AGA CAD“

UAB „ProBaltic Consulting” dirba profesionalių specialistų komanda, teikianti projektų administravimo paslaugas, gebanti laiku ir atsakingai vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Dvejus metus bendrai vykdėme ES struktūrinės paramos projektą. Nuoširdus bendradarbiavimas, specialistų kompetencija ir teikiamų paslaugų kokybė užtikrino sėkmingą projekto įgyvendinimą.

ONUTĖ KACEVIČIENĖ/ LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA