Kaip pasiekti įmonės tikslus pasinaudojant išorinio finansavimo galimybėmis?

Mūsų klientai ženkliai pagerino savo veiklos rodiklius su mūsų pagalba investuodami daugiau nei 250 000 000 EUR

Pažvelk į rytojaus idėjas...Šiandien!

Mes padedame numatyti esminius pokyčius, kurie laukia Jūsų organizacijos tolimoje ateityje ir atitinkamai juos įtakoti ar prisitaikyti prie jų, siekiant savo ilgalaikių tikslų

Susiduriate su naujų produktų, paslaugų ar procesų kūrimo iššūkiais?

Esame pasirengę padėti Jūsų įmonei ar organizacijai suplanuoti reikalingus pokyčius ir resursus

About ProBaltic

Apie ProBaltic

Mes esame konsultacinė bendrovė, sėkmingai užsiimanti finansavimo pritraukimo veikla, siekianti padėti savo klientams plėstis, atliekanti tyrimus ir rengianti įžvalgas, skatinančias teigiamus pokyčius, novatoriškus pokyčius apimančių projektų inicijavimą ir valdymą įvairiuose sektoriuose, taip pat teikianti teisinių sprendimų siūlymo paslaugas. Bendradarbiaujame su daugybe vietinių ir tarptautinių partnerių ir ekspertų, kurie yra geriausi savo srities specialistai.

Mūsų misija

Grindžiant bendradarbiavimą abipusiu pasitikėjimu ir partneryste, padėti klientams naudoti tinkamiausius finansavimo šaltinius, reikalingus jų sėkmingai plėtrai ir norint pasiekti organizacijos tikslus

Mūsų vizija

Siekis, kad „ProBaltic Consulting“ taptų viena patikimiausių ir sėkmingiausių konsultacinių bendrovių, užsiimančių finansavimo pritraukimo veikla, Baltijos šalyse

About ProBaltic

Mūsų atvejai

Muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo ateities įžvalgos rengimo atvejis

Lietuvos muziejų asociacijos užsakymu 2014 m. UAB “ProBaltic Consulting” organizavo ir vedė strateginio planavimo mokymus bei ateities scenarijų kūrimo seminarus projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės...

UAB „Amalva“ gamybos efektyvumo didinimo ir esminio gamybos proceso pakeitimo projektas

„ProBaltic Consulting“ parengė UAB „Amalva“ 11 000 000 eurų vertės investicinį projektą, kuris buvo iš dalies finansuotas ES struktūrinių fondų lėšomis, skirtą gamybos efektyvumo didinimui ir esminiam gamybos proceso pakeitimui, apimantį naujos gamybinės bazės statybą...

Rinkos tyrimų ir eksporto strategijos parengimas įmonei, gaminančiai inžinierinę įrangą

UAB „ProBaltic Consulting“ savo įmonei klientei, veikiančiai inžinierinės įrangos gamybos srityje, siekiant prisitaikyti prie aštrios konkurencijos sąlygų ir išplėsti savo veiklos geografiją į Rusijos, Kazachstano, Šveicarijos, Prancūzijos, Vokietijos, D. Britanijos...

VšĮ „Geros valios projektai“ institucinių gebėjimų, vystant socialinės paramos projektus, stiprinimas

VšĮ „Geros valios projektai“ (toliau – GVP) kartu su UAB „ProBaltic Consulting“ sėkmingai parengė ir įgyvendino Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansuojamą projektą, kurio metu buvo stiprinami NVO instituciniai gebėjimai ir didinamas finansinis...

Antikorupcijos švietimo centro gebėjimų įgyvendinti korupcijos prevencijos programas stiprinimas

VšĮ „Antikorupcijos švietimo centras“ (toliau – Centras) kartu su UAB „ProBaltic Consulting“ sėkmingai parengė ir įgyvendino Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansuojamą projektą, kurio metu buvo stiprinami organizacijos instituciniai gebėjimai ir...

Prekybos vaikais prevencijos priemonių sukūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ kartu su UAB „ProBaltic Consulting“ sėkmingai parengė ir įgyvendino Europos socialinio fondo finansuojamą projektą, kuriuo buvo siekiama stiprinti socialinę aprėptį mažinant diskriminaciją ir užtikrinant socialinių problemų...

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios tvarkomieji paveldosaugos darbai

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčios rektoratas (toliau – Rektoratas) kartu su UAB „ProBaltic Consulting“ sėkmingai parengė ir įgyvendino Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimo ir atgaivinimo programos finansuojamą projektą, kuriuo buvo siekiama...

SBA grupės įmonių vadovų ir darbuotojų profesinių įgūdžių lavinimas prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų ir diegiant modernius sprendinius (SBATRAIN)

SBA koncernas kartu su „ProBaltic Consulting“ sėkmingai parengė ir padėjo įgyvendinti vadovų ir darbuotojų profesinių įgūdžių lavinimo, prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų ir diegiant modernius sprendinius (SBATRAIN), projektą, pagal priemonę „Žmogiškųjų...

Inovatyvaus parametrinio modelio, skirto šlaitinių stogų konstrukcijų projektavimui, sukūrimas

„Probaltic Consulting“ padėjo UAB „AGA CAD“ parengti ir sėkmingai įgyvendinti novatoriško parametrinio modelio, skirto šlaitinių stogų konstrukcijų projektavimui, sukūrimo 497 871,29 eurų vertės projektą pagal priemonę „Intelektas LT“. UAB „AGA CAD“ yra nepriklausoma...

Baldų gamybos įmonių darbuotojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų ugdymas

UAB „Ergolain projektai“, padedant „ProBaltic Consulting“, sėkmingai parengė ir įgyvendino baldų gamybos įmonių darbuotojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų ugdymo 308 382,18 eurų vertės projektą pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“. Baldų...

Atsiliepimai

„ProBaltic Consulting“ padėjo parengti investicinį projektą, kuriuo remiantis pavyko sėkmingai pritraukti 11 mln. eur užsienio investicijų į įmonės gamybos ir žmogiškųjų išteklių plėtrą Lietuvoje. „ProBaltic Consulting“ konsultantai profesionaliai padėjo visuose projekto etapuose nuo idėjos generavimo iki visiško jos įgyvendinimo.

ROSVALDAS KUNICKAS/ UAB „DANSPIN“

Vertiname „ProBaltic Consulting“ kolegas už greitį, atsakingumą, įsigilinimą į projektų detales ir, žinoma, aukščiausios klasės profesionalumą

VILIUS ŽEMAITIS/ UAB „TMD PARTNERIAI“

Nepaprastai didelis AČIŪ profesionaliai UAB „ProBaltic Consulting“ komanadai už nepriekaistingą darbą, už šiltą bendravimą, už pagalbą kilus klausimams ir greitą sprendimų piėmimą. Smagu kad Lietuvoje yra tokios stiprios komandos. Už neprikaištingą,operatyvų ir nuoširdų bendradarbiavimą dėkojame: Projektų vadovei Vaidei Žygutytei Projektų asistentei Rūtai Grygelytei

NATALIJA NOVAKAUSKIENĖ/ VO „GELBĖKIT VAIKUS“

Daugiau nei 10 metų partnerystė su „ProBaltic“ ekspertais siekiant Lietuvos inovacijų aplinkos gerinimo tikslų, leido parengti įvairių Lietuvos inovacijų sistemos vystymuisi reikalingų dokumentų ir įžvalgų, šiuo metu įgyvendinamų praktikoje. Geras inovacijų tematikos suvokimas, patirtis, aukštas suinteresuotumo Lietuvos, kaip šalies, proveržiu pasitelkiant naujausias žinias ir technologijas, lygis, užtikrino kokybiš;ką ekspertų įsitraukimą į Žinių ekonomikos forumo veiklą.

EDGARAS LEICHTERIS/ ŽINIŲ EKONOMIKOS FORUMAS

Per septynerius bendradarbiavimo su „ProBaltic Consulting“ metus buvome nuolat informuojami apie mums prieinamas finansavimo galimybes. Prie sėkmingos įmonės plėtros užsienio rinkose sėkmingai prisidėjo septyni kartu su „ProBaltic“ rengti įgyvendinti projektai, kurių vertė viršija 15 mln. eur. „ProBaltic“ komanda greitai ir efektyviai išsprendė visus su projekto finansavimu susijusius klausimus.

DIREKTORIUS ALBINAS ČĖPLA/ UAB „AMALVA“

UAB AGA CAD reguliariai naudojasi ProBaltic Consulting konsultacinėmis paslaugomis finansavimo pritraukimo, naujų produktų kūrimo, įvedimo į rinką bei eksporto plėtros klausimais. Nuo 2008 metų ProBaltic Consulting komandos padedama AGA CAD laimėjo ir sėkmingai įgyvendino 10 skirtingų ES struktūrinių fondų remiamų projektų, kurie įmonei padėjo padidinti veiklos procesų efektyvumą bei darbo našumą, sukurti ne vieną naują pasaulinį pripažinimąpelniusį inovatyvų produktą bei eksporto infrastruktūrą sėkmingiems pardavimams visame pasaulyje. Šiandien daugiau kaip 129 pasaulio šalyse yra įdiegta per 8,500 AGA CAD sukurtų programų. ProBaltic Consulting teikiamos paslaugos yra aukščiausios kokybės. Tiek kaip žmonės, tiek kaip ekspertai, ProBaltic Consulting darbuotojai pasižymi profesionalumu, puikiais bendravimo įgūdžiais, o jų konsultacijos teikia didelę pridėtinę vertę mūsų kompanijos veiklai. Nuoširdžiai rekomenduojame juos kaip ekspertus sudėtingų užduočių atlikimui, kurių vykdymas reikalauja puikiaus išmanymo, greitos orientacijos bei svarbiausia – atsižvelgimo į kliento verslo poreikius ir galimybes.

DONATAS AKSOMITAS/ UAB „AGA CAD“

UAB „ProBaltic Consulting“ dirba profesionalių specialistų komanda, teikianti projektų administravimo paslaugas, gebanti laiku ir atsakingai vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Dvejus metus bendrai vykdėme ES struktūrinės paramos projektą. Nuoširdus bendradarbiavimas, specialistų kompetencija ir teikiamų paslaugų kokybė užtikrino sėkmingą projekto įgyvendinimą.

ONUTĖ KACEVIČIENĖ/ LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

Mus

pasirinko