Finansavimo pritraukimas

Susidūrusios su poreikiu generuoti pakankamai grynųjų pinigų investicijoms, kurios padėtų vykdyti plėtrą ar sutaupyti išlaidų, įmonės, organizacijos ar įstaigos paprastai ieško išorinių finansavimo šaltinių. Finansavimo šaltiniai priklauso nuo potencialaus lėšų gavėjo tipo ir statuso. Dauguma atvejų jie apima ir valstybinio, ir privataus tipo finansavimą. 
 

Public Sources of Funding

Valstybiniai finansavimo šaltiniai

Įmonės turi galimybę pasinaudoti valstybinio tipo finansavimu įvairiais jų plėtros etapais, pavyzdžiui, subsidijomis ar paskolų garantijomis be įsipareigojimo jas grąžinti, kurias galima panaudoti įvairių tipų investicijoms, įskaitant tyrimus ir plėtrą, investicijas į gamybos įrangą, ekologiškas technologijas, žmogiškųjų išteklių plėtrą, verslo procesų pagerinimą ir kitas sritis. Jos dažniausiai yra skiriamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar tokių programų kaip „Horizontas 2020“. Šių lėšų skyrimas yra reguliuojamas teisės aktais. Jų paskirtis – siekis plačiau paveikti Europos ar šalies ekonomiką ir visuomenę. Beveik visais atvejais šios lėšos yra skiriamos konkurso tvarka. Be to, jas galima lengviau pasiekti, nes visuomenė yra plačiau informuojama apie jų paskirtį bei suteikiama galimybė pasinaudoti standartinėmis procedūromis ir paraiškos formomis. Šiomis lėšomis taip pat gali plačiai pasinaudoti ir ne pelno organizacijos bei viešosios įstaigos.

Privatus finansavimas įmonėms

Privatus finansavimas dažniausiai yra skiriamas per nuosavą kapitalą ar per kredito įstaigų ir lizingo bendrovių siūlomus instrumentus arba derinant abu šiuos būdus, priklausomai nuo įmonių plėtros etapo. Įmonė gali padidinti nuosavą kapitalą, mainais į dalies įmonės akcijų nuosavybę. Šio tipo finansavimas padeda finansuoti ankstyvesnius įmonės plėtros etapus, neprisiimant paskolų, kurias reikia grąžinti, tačiau prisiimant įsipareigojimą dalintis įmonės pelnu. Po pradinių etapų, įmonei pasiekus gerus pelningumo rodiklius, ji gali svarstyti lėšų pasiskolinimo galimybę.

Financing is also Support

Tipiškas privatus įmonių finansavimas apima šiuos įmonės plėtros etapus:

  • Pradinis etapas: kai verslininkai ar jaunos įmonės renka kapitalą iš savo pačių santaupų, šeimos, verslo angelų ir draugų. Šiame etape suteikiamas pradinis finansavimas tyrimams ir plėtrai, pradinei rinkodarai, reikalingai pasiekti pirmuosius klientus..
  • Ankstyvajame etape (vadinamame A serijos ciklu) įmonės siekia remti ir plėtoti pardavimus ir gamybos plėtrą.
  • Ankstyvajame etape (vadinamame B serijos ciklu) visa esmė yra mastelio pasirinkimas. Šiame etape įmonės jau turi vartotojų bazę ir pasiteisinusį verslo modelį.
  • Ankstyvasis etapas (vadinamas C serijos ciklu) yra susisijęs su jau brandžiomis įmonėmis, ieškančiomis tolesnės plėtros galimybių ir galinčiomis pritraukti didesnius institucinius investuotojus.
  • Plėtros etapas yra susijęs su įmonėmis, kurios jau yra spartaus augimo kelyje, todėl joms reikalingas kapitalas tam, kad galėtų padidini gamybos apimtis, įžengti į naujas rinkas ar vystyti produktą. Neskaitant privataus kapitalo investuotojų, šiame etape įmonės gali tikėtis finansuoti savo plėtrą iš paskolų ar sutvirtinančiojo tipo kapitalo.
  • Paskutinis „siūlymo parduoti akcijas“ etapas yra susijęs su įmonėmis, kurios yra pakankamai brandžios tam, kad galėtų pritraukti finansavimo šaltinius per akcijų biržą.

Svarbu tai, kad nuosavas kapitalas ir skolintos lėšos taip pat gali būti susietos su parama iš valstybinių fondų, siekiant greitesnės privataus kapitalo rinkas įvairiose šalyse plėtros.

Mes, „ProBaltic “ konsultantai, siekiame padėti pasinaudoti geriausiais ir tinkamiausiais prieinamais valstybiniais ar privačiais fondais, kurie patenkintų mūsų klientų poreikius ir finansuotų valstybinius ar privačius subjektus. Šiuo tikslu, jei klientas atitinka finansavimui keliamus reikalavimus, mes:

  • Padedame apibrėžti projekto ar verslo idėją;
  • Nustatome tinkamus finansavimo šaltinius, paaiškindami galimų finansavimo schemų ir reikalavimų detales;
  • Parengiame reikiamą dokumentaciją, įskaitant investicinius projektus, verslo planus, galimybių studijas, įvairias formas ir kitą tinkamą dokumentaciją;
  • Padedame klientui įgyvendinti projektą, perimdami projekto administravimo naštą, kurią sudaro formalios ir neformalios projekto ataskaitos finansuojančioms institucijoms, kontroliuojami prekių, darbų ar paslaugų pirkimai. 

KAIP MES DIRBAME

Susiję Atvejai