fbpx

VšĮ „Geros valios projektai“ (toliau – GVP) kartu su UAB „ProBaltic Consulting“ sėkmingai parengė ir įgyvendino Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansuojamą projektą, kurio metu buvo stiprinami NVO instituciniai gebėjimai ir didinamas finansinis savarankiškumas, įgyvendinant socialinės paramos projektus.

Atsižvelgiant į ribotus NVO atstovų gebėjimus pritraukti papildomas lėšas savo organizacijų veiklai, taip pat silpnas pilietinės visuomenės tradicijas ir ne visada palankią viešąją nuomonę NVO atžvilgiu, projektu buvo skatinamas tiesioginis darbas su NVO atstovais, ugdant jų finansinio valdymo, socialinio verslumo gebėjimus, vystant šių organizacijų lėšų paieškos ir pritraukimo produktus, tuo pačiu rengiant ir pagalbines metodines priemones NVO sektoriaus veiklos gerinimui, tobulinant NVO lėšų valdymą ir taip užtikrinant skaidrumą bei atskaitingumą.

Projekto įgyvendinimo metu buvo rengiamos NVO sektoriui skirtos mokymo ir veiklos tobulinimo programos, buvo organizuojami NVO sektoriuje dirbančių ekspertų / darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymai, kuriami nauji finansinio savarankiškumo produktai, tokie kaip e. savanorystės lėšų pritraukimo įrankis, mobili aukok.lt versija, aukojimo programoms modelis ir pan. Siekiant padidinti finansinį savarankiškumą, buvo diegiamos IT sąsajos su 4 bankais, taip pat buvo atliekamas NVO sektoriaus skaidrumo tyrimas, rengiama metodinė medžiaga NVO veiklos tobulinimui, vykdoma NVO sektoriui aktualios informacijos sklaida, t. y. organizuojamos konferencijos, įvairūs konkursai socialinių projektų rinkodaros ir viešinimo tema.

Projektas prisidėjo prie NVO sektoriaus stiprinimo per darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, institucinių gebėjimų ugdymą, sudarant prielaidas organizacijoms aiškiai pristatyti save visuomenės akyse, parodyti gautų lėšų panaudojimo naudą, taip skatinant visuomenę keisti savo požiūrį į paramos teikimą nevyriausybiniam sektoriui. NVO sektoriaus stiprinimas per papildomų finansinių išteklių pritraukimą palengvino pastarųjų organizacijų tiesioginių veiklų įgyvendinimą ir plėtrą. NVO sektoriaus viešinimas pakeitė visuomenės požiūrį į NVO, jų veiklą ir skaidrumą.

Dalintis su kitais