fbpx

Iki 2023 m. gegužės 31 d. projektų įgyvendinimo planus gali teikti visoje Lietuvoje veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), 2022 metais turėjusios ne mažesnes nei 10 tūkst. Eur pajamas, nepatiriančios sunkumų ir vykdančios MTEPI veiklą bei ją deklaruojančios Valstybės duomenų agentūrai. De minimis finansavimas apima su dalyvavimu tarptautiniuose MTEPI renginiuose susijusias išlaidas: dalyvio mokesčius, projektą vykdančio personalo keliones, dienpinigius, apgyvendinimo išlaidas, darbo užmokestį komandiruotės laikotarpiu.

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo iš Europos Sąjungos fondų investicijų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Tinkami pareiškėjai

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės

Finansavimas (de minimis)

Maks. finansavimas – 20 000 eurų.
Min. finansavimas – 10 000 eurų.

Finansuojama dalis:
iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėjas veiklą vykdo Sostinės regione.
iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėjas veiklą vykdo Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

Tinkamos išlaidos

• Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos komandiruotės laikotarpiu.
• Projektą vykdančio personalo komandiruočių (kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidos. MVĮ vizitas pas konkrečius potencialius partnerius laikomas tinkamu, jeigu MVĮ turi rašytinį susitarimą su partneriu dėl bendrų ketinimų kartu dalyvauti MTEPI iniciatyvose.
• Dalyvavimo MTEPI renginyje registracijos mokestis.
• Netiesioginės projekto išlaidos.

KUO MES GALIME BŪTI NAUDINGI?

• Įvertinsime Jūsų įmonės ir planuojamų veiklų tinkamumą
• Parengsime nustatytos formos paraišką ir priedus
• Pagal poreikį padėsime atlikti projekto administravimo veiklas

Jeigu Jus sudomino ši galimybė, parašykite mums el. paštu probaltic@probaltic.lt ir mes su Jumis susisieksime dėl Jūsų finansavimo galimybių įvertinimo.

Dalintis su kitais