fbpx

UAB “ProBaltic Consulting” parengė investicinius projektus ir kitą reikalingą dokumentaciją valstybės finansų, sveikatos priežiūros, kultūros ir kitoms įstaigoms pagal viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programą. Šiais projektais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą viešuosiuose pastatuose.

Investiciniuose projektuose analizuojamos pastatų energijos vartojimo audituose parinktos techninės alternatyvos. Investiciniai projektai parengti naudojantis Centrinės projektų valdymo agentūros investicinių projektų rengimo metodologija. Socialinė (ekonominė) projekto nauda vertinama pagal Sąnaudų ir Naudos Metodiką. Investiciniuose projektuose atlikta situacijos analizė: įvertinta projekto socialinė (ekonominė), teisinė aplinka, atliktas esamos situacijos vertinimas. Optimalios projektų įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas paremtas finansinės ir socialinės(ekonominės) naudos vertinimu.

Įgyvendinus šiuos projektus pagerės viešųjų pastatų mikroklimatas, bus padidintas šių pastatų energijos vartojimo efektyvumas – pasiekta mažiausiai C energinio naudingumo klasė bei padidintas arba išlaikytas esamas viešųjų pastatų ploto naudojimo efektyvumas. Be to, projektų įgyvendinimas prisidės ir prie aplinkos tausojimo. Dėl mažesnio energijos vartojimo sumažės pastato energijos sąnaudos bei į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kitų orą teršiančių emisijų kiekiai.

Dalintis su kitais