9 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) etapai

Siekdama palengvinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidų apskaitą ir įdiegti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikaciją, kurioje būtų detalizuotas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros skirstymas į etapus pagal veiklos pobūdį...

Atitikties finansavimo reikalavimams įvertinimas

finansavimo reikalavimus. Projekto idėjos atitikties įvertinimas Pareiškėjas gali turėti puikią idėją, tačiau ji gali neatitikti konkretaus kvietimo reikalavimų. Finansavimo reikalavimų apraše (toliau  –  Aprašas) nurodomi priemonės tikslai ir uždaviniai, kurie ...

5 nuosavo indėlio finansavimo šaltiniai

Šiame straipsnyje aprašomi 5 pagrindiniai nuosavo indėlio finansavimo būdai, kai dalyvaujama kvietimo konkurse ES paramai gauti.  Finansavimo šaltinis yra vienas iš esminių reikalavimų, apsprendžiančių galimybę įgyvendinti bet kokį projektą. Nepakanka turėti vienokią...