Atitikties finansavimo reikalavimams įvertinimas

finansavimo reikalavimus. Projekto idėjos atitikties įvertinimas Pareiškėjas gali turėti puikią idėją, tačiau ji gali neatitikti konkretaus kvietimo reikalavimų. Finansavimo reikalavimų apraše (toliau  –  Aprašas) nurodomi priemonės tikslai ir uždaviniai, kurie ...

5 nuosavo indėlio finansavimo šaltiniai

Šiame straipsnyje aprašomi 5 pagrindiniai nuosavo indėlio finansavimo būdai, kai dalyvaujama kvietimo konkurse ES paramai gauti.  Finansavimo šaltinis yra vienas iš esminių reikalavimų, apsprendžiančių galimybę įgyvendinti bet kokį projektą. Nepakanka turėti vienokią...

5 kriterijai, apibrėžiantys ar projektas yra MTEP

Šiame straipsnyje apžvelgiami 5 kriterijai, kurių dėka nustatoma, ar projektas atitinka mokslinių tyrimų/ eksperimentinės plėtros (toliau  – MTEP) reikalavimus. Vadovaujantis Frascati vadovo[1] 2.12 punktu, MTEP veikla – tai veiksmų, kuriuos MTEP vykdytojai...