fbpx

Atitikties finansavimo reikalavimams įvertinimas

finansavimo reikalavimus. Projekto idėjos atitikties įvertinimas Pareiškėjas gali turėti puikią idėją, tačiau ji gali neatitikti konkretaus kvietimo reikalavimų. Finansavimo reikalavimų apraše (toliau  –  Aprašas) nurodomi priemonės tikslai ir uždaviniai, kurie ...