fbpx

Nuo 2023 m. visi pirkimai įgyvendinami su ES finansavimo pagalba turės atitikti „žaliesiems pirkimams“ taikomus reikalavimus.

Remiantis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarkos aprašu, „žaliuoju pirkimu“ laikomas toks pirkimas, kurio vykdytojas siekia įsigyti prekių, paslaugų ar darbų, darančių kuo mažesnį poveikį aplinkai viename, keliuose ar visuose prekės, paslaugos ar darbo gyvavimo ciklo etapuose.

Pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, kai rengiant technines specifikacijas ir (ar) nustatant minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ar kvalifikacinės atrankos kriterijus ir (ar) pasiūlymų vertinimo kriterijus ir (ar) pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, yra tenkinamos Aplinkos ministro įsakymu patvirtinto tvarkos aprašo 4 punkte įtvirtintos sąlygos:

– produktui (prekėms, paslaugoms ar darbams) yra nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai (4.1 papunktis), arba

– produktas yra pažymėtas ekologiniu ženklu (4.2 papunktis), arba

– paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkosaugos vadybos sistemą (pavyzdžiui, ISO 14001, EMAS) (4.3 papunktis), arba

– tais atvejais, kai produktui nėra patvirtinti aplinkos apsaugos kriterijai, galima kriterijus nustatyti savarankiškai, taikant aplinkos apsaugos principus (4.4 papunktis).

Atkreipiame dėmesį, kad kvalifikacinis reikalavimas tiekėjui turėti ISO 14001 arba EMAS sertifikatą yra leistinas, tačiau nėra pakankamas, kad pirkimas būtų laikomas žaliuoju (išskyrus, tuos atvejus, kai perkamos paslaugos ar darbai). Dažniausiai ISO 14001 yra skirtas įvertinti organizacijos aplinkosauginei politikai ir procesui, tačiau nėra orientuotas į prekes.

Norėdami įsitikinti, jog Jūsų įmonės planuojamo pirkimo sąlygos atitinka „žaliojo pirkimo“ reikalavimus, prašome susisiekti su mumis užpildydami žemiau pateiktą anketą.

 

Dalintis su kitais