fbpx

2019 m., remiantis Verslininkystės galimybių paieškos proceso (angl. „entrepreneurial development process“) ekspertų rekomendacijomis, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kartu su Vyriausybės strateginės analizės centru atliktos 2014–2020 m. Sumaniosios specializacijos programos ir šios programos veiksmų plano įgyvendinimo stebėsenos rezultatais ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  iniciatyva suburtos nepriklausomos ekspertų darbo grupės išvadomis, Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų prioritetų įgyvendinimo koordinavimo grupei, kuri yra patariamasis sumaniosios specializacijos koordinavimo organas, buvo pasiūlyta toliau konsoliduoti MTEPI prioritetus. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 835 buvo patvirtinta „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) koncepcija“, nustatanti šiuos 2021–2027 m. laikotarpio MTEPI prioritetus ir jų tematikas:

MTEPI prioritetas Prioriteto tematika
Sveikatos technologijos ir biotechnologijos 1. Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai.

2. Pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai.

3. Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui.

4. Saugus maistas ir tvarūs agrobiologiniai ištekliai.

Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos 1. Fotonika ir lazerinės technologijos.

2. Pažangiosios medžiagos ir konstrukcijos.

3. Lanksčios produktų kūrimo, gamybos ir procesų valdymo, dizaino technologijos.

4. Energijos vartojimo efektyvumas, išmanumas.

5. Atsinaujinantys energijos ištekliai.

Informacinės ir ryšių technologijos 1. Dirbtinis intelektas, didieji ir paskirstytieji duomenys, įvairiarūšė analizė, apdorojimas ir diegimas.

2. Daiktų internetas.

3. Kibernetinis saugumas.

4. Finansinės technologijos ir blokų grandinės.

5. Audiovizualinių medijų technologijos ir socialinės inovacijos.

6. Išmaniosios transporto sistemos.

 

Šaltinis

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) koncepcija

Dalintis su kitais