fbpx

Dauguma Europos Sąjungos finansavimo programų taiko apribojimą įmonėms, kurios laikomos sunkumų patiriančiomis įmonėmis. Šis kriterijus vertinamas pagal įmonės paskutinėje patvirtintoje finansinėje ataskaitoje pateiktus duomenis.

Remiantis Europos Komisijos reglamentu Nr. 651/2014, sunkumų patirianti įmonė – įmonė, kuri susiduria su bent viena iš šių aplinkybių:

  1. Ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (AB, UAB, ŽŪB ir pan., kuri nėra MVĮ, veikianti trumpiau nei trejus metus), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš rezervų (ir visų kitų elementų, kurie paprastai laikomi bendrovės nuosavų lėšų dalimi) gaunama bendra neigiama suma, viršijanti pusę pasirašytojo akcinio kapitalo.
  2. Jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kad jos kreditorių prašymu jai būtų pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;
  3. Jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;
  4. Įįmonė, kuri nėra MVĮ t.y. turi didelės įmonės statusą, jeigu per paskutinius dvejus metus:
  • įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir
  • įmonės EBITDA (pajamų neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

Siekdami gauti preliminarų įmonės situacijos vertinimą, pasinaudokite INVEGA parengta įmonės finansinių sunkumų vertinimo skaičiuokle.

Norėdami gauti tikslų įvertį, prašome susisiekti su mumis užpildydami žemiau pateiktą anketą.

 

Dalintis su kitais