fbpx

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su partneriais – Klaipėdos rajono, Skuodo rajono ir Rietavo savivaldybėmis bei UAB „ProBaltic Consulting“ – inicijavo projektą, kurio tikslas – pagerinti ir išplėsti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Klaipėdos, Skuodo rajonų ir Rietavo savivaldybės ugdymo įstaigose, tokiu būdu sumažinant sveikatos priežiūros paslaugų teikimo netolygumus tarp savivaldybių.

Poreikis projektui nurodytose savivaldybėse atsirado nustačius bendro suaugusiųjų ir vaikų sergamumo tendenciją didėti bei nepatenkinamą sveikatos apsaugos paslaugas teikiančių įstaigų šiose savivaldybėse būklę.

Projektas turės tiesioginę įtaką projekte dalyvaujančių įstaigų vaikų sveikatos priežiūrai ir ligų prevencijai. Įgyvendinus projekte numatytas veiklas, planuojama suremontuoti 15 ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų: 10 Klaipėdos rajono savivaldybėje, 3 Skuodo rajone savivaldybėje ir 2 Rietavo savivaldybėje.

Projekto metu įsigytos pagrindinės ir pagalbinės priemonės sudarys sąlygas vykdyti efektyvesnę lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją, užkrečiamųjų ligų prevenciją, suteikti efektyvesnę pirmąją pagalbą įstaigose, efektyvesnę higienos normų reikalavimų vykdymo priežiūrą, vaikų sveikatos stebėseną. Įgyvendintas projektas sudarys sąlygas geriau spręsti problemas, susijusias su grėsme vaikų sveikatai, populiarinti sveiką gyvenseną ir teikti su sveikata susijusias žinias, vykdyti alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją.

Dalintis su kitais