fbpx

Projektu siekiama įgyvendinti suvirinimo kvalifikacijos tobulinimo programas ir suvirinimo sektorių aptarnaujančių įmonių mokymus. Remiantis UAB „ProBaltic Consulting“ atlikta įmonių poreikių apklausa ir analize bei pasitelkus geriausius suvirinimo srities ekspertus, projekto įgyvendinimo metu ketinama apmokyti 726 suvirinimo meistrus ir elektrotechnikos darbuotojus, stiprinant suvirinimo deformacijų tiesinimo, siūlių kokybės tikrinimo, medžiagų parinkimo ir procesų optimizavimo, brėžinių ir siūlių žymėjimo, elektros įrenginių montavimo, gamybos darbo efektyvumo didinimo įgūdžius, derinant teorinio ir praktinio mokymo metodus.

2017 m. gegužės 18 d. buvo pasirašyta ES struktūrinių fondų finansuojama Suvirintojų ir juos aptarnaujančių sektorių asmenų kompetencijų tobulinimo projekto sutartis, kurios vertė 194.730,24 eurų ir kurią įgyvendina Lietuvos suvirintojų asociacija kartu su 41 partneriu, atstovaujančiu suvirinimo sektorių. Projektą pagal 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ priemonę parengė ir padeda įgyvendinti UAB „ProBaltic Consulting“.

Projektu siekiama įgyvendinti suvirinimo kvalifikacijos tobulinimo programas ir suvirinimo sektorių aptarnaujančių įmonių mokymus. Remiantis UAB „ProBaltic Consulting“ atlikta įmonių poreikių apklausa ir analize bei pasitelkus geriausius suvirinimo srities ekspertus, projekto įgyvendinimo metu ketinama apmokyti 726 suvirinimo meistrus ir elektrotechnikos darbuotojus, stiprinant suvirinimo deformacijų tiesinimo, siūlių kokybės tikrinimo, medžiagų parinkimo ir procesų optimizavimo, brėžinių ir siūlių žymėjimo, elektros įrenginių montavimo, gamybos darbo efektyvumo didinimo įgūdžius, derinant teorinio ir praktinio mokymo metodus.

Projekto įgyvendinimo metu UAB „ProBaltic Consulting“ glaudžiai bendradarbiauja su suvirinimo sektoriaus įmonėmis, identifikuodama mokymosi poreikius, padėdama sudaryti tikslines mokymosi grupes, parengdama technines mokymų užduotis paslaugų tiekėjams, konsultuodama Lietuvos suvirintojų asociaciją viešųjų pirkimų ir projekto administravimo klausimais, koordinuodama mokymosi procesą, sėkmingą stebėsenos rodiklių pasiekimą ir efektyvų ES lėšų panaudojimą.

Dalintis su kitais