fbpx

UAB „ProBaltic Consulting“ Šilutės rajono savivaldybės užsakymu parengė Šilutės rajono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą, kurioje atlikta rajono ekonominės aplinkos, demografinės padėties bei darbo rinkos situacijos analizė ir, atsižvelgiant į šios analizės rezultatus, pasiūlytos rekomendacijos smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai Šilutės rajone.

Lietuvoje egzistuoja regioninės raidos netolygumai, sąlygojantis darbo jėgos stygiaus, intelektinio kapitalo trūkumo bei modernių technologijų plėtros problemas atskiruose regionuose. Programoje savivaldybei siūlomas platus programos priemonių variantas, ne tik visapusiškai atspindintis viešųjų paslaugų verslui poreikį, bet ir apimantis mažiau tarp Lietuvos savivaldybių paplitusias, tačiau tokias ekspertų ypatingai rekomenduojamas priemones, kaip subsidijos akademinio jaunimo steigiamam verslui, aplinkosaugos ir kokybės sistemų diegimui, gaminių ir paslaugų sertifikavimui, įmonių darbuotojų mokymams inovacijų diegimo srityje, taip pat lengvatinių paskolų ir savivaldybės garantijų teikimas SVV subjektams. Siūlomos priemonės suskirstytos prioriteto tvarka, pasiūlant tinkamiausią ir labiausiai savivaldybės poreikius atitinkantį priemonių paketą.

Dalintis su kitais