fbpx

SBA koncernas kartu su „ProBaltic Consulting“ sėkmingai parengė ir padėjo įgyvendinti vadovų ir darbuotojų profesinių įgūdžių lavinimo, prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų ir diegiant modernius sprendinius (SBATRAIN), projektą, pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.

SBA koncernas veikia 4 verslo srityse: baldai, apranga, verslo centrai ir energetika. Pagal SBA koncerno veikiančią rotacijos ir karjeros politiką SBA grupės įmonių vadovai ir kiti darbuotojai privalo rotuoti ir dirbti vis skirtingose SBA koncerno grupei priklausančiose įmonėse. Dėl pasirinktos įmonės strategijos išryškėjo poreikis stiprinti rinkodaros, pardavimų ir personalo valdymo srities darbuotojų įgūdžius. Remiantis šiais nustatytais poreikiais buvo suplanuotas SBA koncerno grupės įmonių darbuotojams reikalingų mokymų 540 380,27 eurų vertės planas. „Probaltic Consulting“ padėjo SBA koncernui pasirinkti tinkamą finansavimo schemą bei įvertinti reikalingų mokymų poreikius ir pasiūlą.

Projekto metu išmokyta 700 darbuotojų iš 9 SBA koncerno grupei priklausančių įmonių (UAB koncernas „SBA“, UAB „SBA“ baldų įmonė, AB „Klaipėdos baldai“, AB „Šilutės baldai“, AB „Kauno baldai“, UAB „Visagino linija“, UAB „Klaipėdos baldų prekyba“, UAB „Effigy“, AB „Utenos trikotažas“). SBA koncerno grupės įmonių darbuotojų kompetencijų sustiprinimas leido SBA koncernui pagerinti savo veiklos rezultatus.

Dalintis su kitais