fbpx

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčios rektoratas (toliau – Rektoratas) kartu su UAB „ProBaltic Consulting“ sėkmingai parengė ir įgyvendino Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimo ir atgaivinimo programos finansuojamą projektą, kuriuo buvo siekiama restauruoti ir išsaugoti kultūros paveldo objekto statinį (bažnyčią).

Vėlyvojo baroko sakralinės architektūros kultūros paveldo objektas – Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčia yra unikali originaliais pirmaisiais į viršų siaurėjančiais į tarpsnius padalintais bokštais, išsiskiria netradicine šiaurės pietų orientacija, turi vertingą Didįjį altorių, puoštą daugiaspalviu dirbtiniu marmuru. Bažnyčiai nustatyta architektūrinė istorinė kultūrinė vertė. Bažnyčia priklauso visame pasaulyje būdingam jėzuitų architektūros tipui – pastatų ansambliui, kurį viename kvartale sudaro vienuolynas, bažnyčia, Kauno jėzuitų gimnazija (buvusi kolegija) ir Perkūno namas. Ypatingą vertę suteikia polichrominės tapybos fragmentai šiauriniame fasade. Bažnyčia yra pagrindinėje Kauno miesto aikštėje – Rotušės aikštėje, todėl jos sutvarkymas turės tiesioginį poveikį ne tik vietos bendruomenei, bet ir turistams.

Projekto įgyvendinimo metu atliekami Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios tvarkomieji paveldosaugos darbai pagal parengtą „Bažnyčios tvarkybos projektą“ ir laikantis paveldosaugos reikalavimų tvarkomi vėlyvojo baroko bažnyčios bokštai bei fasadas, iš viso 3 460 kv.m. Siekiant prisidėti prie visuomenės požiūrio gerinimo ir supratimo apie kultūros paveldą, jo reikšmę ir svarbą didinimo, siekiant jį išsaugoti ir perduoti ateities kartoms, projekto metu organizuojami mokymai: paskaitų ciklas plačiajai visuomenei, ir pažintiniai – praktiniai susitikimai kultūros paveldo specialistams (nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauratoriams, architektams).

Sutvarkytame statinyje vyks vietos bendruomenei skirti kultūriniai renginiai ir edukacinės veiklos, bus vykdomos vietos bendruomenei svarbios ir bendruomenę vienijančios religinės, sveikatinimo ir poilsio funkcijos. Suremontuoti bažnyčios bokštai ir fasadas gerokai pagerins centrinės miesto aikštės vaizdą ir taps patraukliu turizmo objektu. Sutvarkytas statinys, pritraukdamas į vietovę turistus, kurs ekonominę naudą vietos bendruomenei.

Dalintis su kitais