fbpx

„ProBaltic Consulting“ parengė verslo planus ir kitą reikalingą dokumentaciją įmonėms planuojančioms investicijas į bio-jėgainių (biodujų gamyba iš žemės ūkio ir kitų atliekų) projektus. Numatomų investicijų įgyvendinimo tikslas – sukurti aukšto produktyvumo biodujų gamybos bazę įdiegiant inovatyvią infrastruktūrą, skirtą biodujų gamybai, didinti darbo našumo rodiklius tokiu būdu didinant įmonės konkurencingumą. Bendra visų parengtų projektų vertė siekia 15 mln. Eur.

Atsižvelgus į pasaulines tendencijas galima pastebėti, kad biodujų gamyba iš organinių atliekų ir biomasės yra populiari visame pasaulyje. Manoma, kad vis labiau šis energijos gavimo būdas iš alternatyvaus energijos šaltinio populiarės ir Lietuvoje. Tam labai turi įtakos griežtėjantys aplinkosauginiai reikalavimai, kurie verčia žemės ūkio ir maisto pramonės įmones naudoti atliekų utilizavimo technologijas. Pasaulinės tendencijos leidžia tikėti šio verslo sėkme, tačiau biodujų gamybos infrastruktūros sukūrimas reikalauja daug finansinių išteklių, todėl siekiant įgyvendinti šiuos projektus būtinas papildomas išorinis finansavimas.

Biodujų gamyboje numatoma naudoti biomasė yra atsinaujinantis energijos šaltinis, perdirbamas, naudojant moderniausias, gamtą neteršiančias technologijas. Biomasės vartojimo nauda kitų kuro rūšių atžvilgiu yra neutrali CO2 emisija, aplinka neteršiama aromatiniais angliavandeniliais, sieros junginiais ir sunkiaisiais metalais. Įgyvendinus šiuos biodujų infrastruktūrinius projektus bus gauta visokeriopa nauda: tiek finansinė, tiek socialinė (ekonominė).

Dalintis su kitais