fbpx

Pagrindinis fotoelektros sektoriaus (toliau vadinamo FE) įžvalgos tikslas – pasiūlyti strategines rekomendacijas FE sektoriaus plėtrai Lietuvoje, atsižvelgiant į įvairius perspektyvius ateities aplinkos scenarijus. FE sektoriaus Lietuvoje ateities scenarijų kūrimo metodika 2025 metams iš esmės buvo pagrįsta tiriamuoju, kokybiniu metodu.

Scenarijai nėra ateities tendencijų prognozė, nuspėjimas ar pranašavimas, o labiau pasakojimai (ar formuluotės) apie galimus ateities tiriamuosius kontekstus, kurie ateityje galimai bus siejami su FE sektoriumi Lietuvoje (1 paveikslėlis).

1 paveikslėlis. Scenarijų ir prognozės palyginimas:

FE įžvalgos procesas

Įžvalga pradėta nuo studijų atlikimo ir rinkos tyrimų, kurie pasitarnavo kaip įeiga įžvalgos procesui (2 paveikslėlis). Po to sekė šios srities tarptautinių ekspertų apklausa ir interviu su 15 svarbiausių FE pramonės specialistų Lietuvoje. Buvo identifikuotos svarbiausios tendencijos, kurios potencialiai labiausiai paveiks sektorių ir kurios buvo panaudotos aplinkos ateities scenarijų sudarymui. Ateities scenarijai buvo sukurti pramonės ekspertų grupėje, po to jie buvo apdoroti ir pristatyti, siekiant užtikrinti jų aiškumą ir nuoseklumą. Tada buvo pasiūlyti strateginiai sektoriaus ateities plėtros variantai. Paskutiniame etape įvykusio suinteresuotų šalių susirinkimo tikslas buvo išbandyti identifikuotus strateginius pasirinkimus, lyginant juos su ateities scenarijais, naudojant vėjo tunelio metodą.

2 paveikslėlis. FE įžvalgos ciklas:

Tyrimai, apklausos ir pokalbiai

Analizės etape konsorciumo partneriai atliko šiuos tyrimus:

  • Tyrimas dėl vidutinių ir ilgalaikių pasaulinės fotoelektros pramonės plėtros tendencijų
  • Tyrimas dėl moderniausios ir kitos kartos fotoelektros
  • Tyrimas dėl dabartinio ir būsimo FE pritaikymo ir iššūkių, su kuriais susiduria FE pramonė.
  • Tyrimas dėl fotoelektros verslo dinamikos: integravimas ir konkurencija energetikos sektoriuje.

Pagrindinis FE ekspertų tikslas – identifikuoti ir įvertinti FE pramonės tendencijas ir svarbiausius veiksnius, atsižvelgiant į jų tikėtinumą ir galimą poveikį FE sektoriui Lietuvoje bei galimus strateginius pasirinkimus.

Pagrindinis interviu su FE ekspertais tikslas – suprasti dabartinę FE sektoriaus situaciją Lietuvoje, vertinant ją pagal patiriamus iššūkius, galimybes, esamus ir šiuo metu išplėtotus pajėgumus bei galimus strateginius pasirinkimus FE sektoriui, kaip visumai.

Svarbiausios tendencijos ir varančiosios jėgos, svarbiausi neapibrėžtumai

FE ekspertų apklausos rezultatas – sukurta tendencijų poveikio ir tikėtinumo matrica. Matrica pasitarnavo, atrenkant svarbiausius neapibrėžtumus ir tendencijas, padėjusias nustatyti ateities scenarijų ašis (3 paveikslėlis).

3 paveikslėlis:

Dalintis su kitais