fbpx

UAB „ProBaltic Consulting“ parengė projektinę dokumentaciją ir padėjo pritraukti finansavimą audito atlikimui gamybos sektoriuje veikiančioms įmonėms pagal priemonę „Auditas Pramonei LT“. UAB „ProBaltic Consulting“ parengė 25 proc. visų projektų pagal 2015 m. paskelbtą šios priemonės kvietimą.

Sugriežtinti energetinio efektyvumo reikalavimai Lietuvoje ir siekis mažinti energijos sąnaudas nulėmė įmonių poreikį nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes gamyboje bei optimizuoti įmonių energijos vartojimo apimtis. Dėl šių priežasčių gamybos įmonėms ypač svarbu atlikti energijos vartojimo auditą įrenginiuose ir technologiniuose procesuose. Gamybos auditas padės identifikuoti kritines sritis, kuriose galėtų būti sumažintos energetinės sąnaudos ir/arba šios sąnaudos būtų patiriamos pasinaudojant atsinaujinančios energijos šaltiniais.

Visi UAB „ProBaltic Consulting“ rengti projektai pagal priemonę „Auditas Pramonei LT“ buvo finansuoti. Tinkamai pasinaudojus audito išvadomis, gamybos įmonės ilgalaikėje perspektyvoje sumažins veiklos sąnaudas bei padidins konkurencingumą. Be to, atlikti auditai „atveria duris“ pasinaudoti ir kitomis ES paramos galimybėmis ir taip įsidiegti audite rekomenduojamas, energiją taupančias ir/ar atsinaujinančius energijos šaltinius naudojančias, priemones.

Dalintis su kitais