fbpx

UAB „Ergolain projektai“, padedant „ProBaltic Consulting“, sėkmingai parengė ir įgyvendino baldų gamybos įmonių darbuotojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų ugdymo 308 382,18 eurų vertės projektą pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.

Baldų gamybos pramonė dėl globalizacijos, produkcijos asortimento ir technologijų plėtros tampa vis sudėtingesnė. Remiantis sektoriniais tyrimais, atliktais ES ir Lietuvoje, baldų projektavimas ir rinkodara – lyg du ramsčiai, kuriais turėtų būti paremta sėkminga plėtros strategija šioje pramonės srityje. Tokios strategijos įgyvendinimui reikalingi kvalifikuoti ir išsilavinę darbuotojai, kurie galėtų atlikti technines, priežiūros ir vadovavimo funkcijas.

„Probaltic Consulting“ glaudžiai bendradarbiaudama su „UAB Ergolain projektai“, padėjo pasirinkti tinkamą finansavimo schemą, įvertini mokymų poreikius bei rinkoje egzistuojančią pasiūlą. Sudarytame mokymų plane buvo numatyta išmokyti 4 tikslines grupės – įmonių vadovus, vadybininkus, projektuotojus / dizainerius ir administratorius. Projekto įgyvendinimo metu buvo išmokyti 58 darbuotojai. Vadovai ir vadybininkai įgijo naujausių vadybos žinių, projektuotojai / dizaineriai įgijo darbo su naujomis projektavimo ir dizaino kompiuterinėmis programomis įgūdžių, administratoriai mokėsi darbo organizavimo ir ugdė kitus jų darbe reikalingus gebėjimus. Taip pat visi darbuotojai tobulino savo anglų kalbos žinias. Pasiekti rezultatai prisidėjo prie UAB „Ergolain projektai“ strateginio lygio tikslų įgyvendinimo.

 

Dalintis su kitais