fbpx

VšĮ „Antikorupcijos švietimo centras“ (toliau – Centras) kartu su UAB „ProBaltic Consulting“ sėkmingai parengė ir įgyvendino Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansuojamą projektą, kurio metu buvo stiprinami organizacijos instituciniai gebėjimai ir didinamas finansinis savarankiškumas.

Atsižvelgiant į aukštą korupcijos lygį Lietuvoje ir silpną, neaktyvią pilietinę visuomenę, Antikorupcijos švietimo centro veiklos tikslas – skatinti antikorupcinio švietimo veiklų populiarinimą bei visuomenės įsitraukimą į jas. Siekiant naikinti korupcijos priežastis ilgalaikėje perspektyvoje, projekte numatyta 15–19 metų amžiaus moksleivių švietimo programa, kurios įgyvendinimui stiprinami Centro darbuotojų instituciniai gebėjimai.

Projekto įgyvendinimo metu buvo atliekama korupcijos prevencijos modelių ir jų pritaikomumo Lietuvoje analizė, organizuojami dalykinės komunikacijos gebėjimų stiprinimo, lėšų paieškos ir finansavimo pritraukimo, NVO bendradarbiavimo su vietos ir užsienio partneriais mechanizmų kūrimo mokymai, rengiama Antikorupcijos švietimo centro veiklos strategija ir teikiamų paslaugų rinkodaros planas.

Projektu buvo užtikrintas organizacijos personalo kompetencijos augimas, veiklos profesionalumo padidėjimas, tęstinumas, paslaugų teikimo ir lėšų paieškos proceso pagerinimas. Antikorupciniu švietimu plėtojant jaunimo pilietiškumą, mažinama socialinė atskirtis, didinama piliečių įtaka valstybės valdymui ir visuomenės procesams.

Dalintis su kitais