fbpx

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ kartu su UAB „ProBaltic Consulting“ sėkmingai parengė ir įgyvendino Europos socialinio fondo finansuojamą projektą, kuriuo buvo siekiama stiprinti socialinę aprėptį mažinant diskriminaciją ir užtikrinant socialinių problemų prevenciją.

Remiantis Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto rekomendacija, kurioje nurodoma, kad Lietuva turi užtikrinti pakankamą skaičių priemonių, skirtų apsaugoti išnaudojamus asmenis, įskaitant moteris ir vaikus, turi įvertinti įgyvendinamas prekybos žmonėmis programas ir imtis visų priemonių, skirtų žmonių išnaudojimo prevencijos veiksmams vykdyti, įskaitant specialistų ir galimų aukų prevencinius mokymus, pagrindinis projekto uždavinys buvo sumažinti prekybos žmonėmis Lietuvoje mastą ir padidinti prekybos žmonėmis prevencijos priemonių įgyvendinimo lygmenį.

Projekto įgyvendinimo metu buvo numatytas visuomenės informavimo ir švietimo priemonių bei renginių, skirtų prekybos vaikais prevencijai vykdyti organizavimas instituciniu, vaikų, plačiosios visuomenės lygmenimis. Siekiant sustiprinti specialistų, susiduriančių su prekybos vaikais problemų sprendimu, profesinius gebėjimus, buvo organizuojami mokymai; siekiant aptarti prekybos vaikais prevencijos sistemos problemas ir galimybes sistemą tobulinti, buvo organizuojami apskrito stalo susitikimai savivaldybėse, įtraukiant tarpdisciplininių sričių specialistus kompleksiniam problemos sprendimui priimti; siekiant tarptautinio bendradarbiavimo prekybos vaikais prevencijos srityje, buvo organizuojama „gerosios patirties“ perėmimo sesija iš tarpdisciplininių užsienio organizacijų tarptautinės konferencijos formatu; siekiant sustiprinti specialistų, dirbančių su vaikais prekybos vaikais prevencijos srityje, metodinius gebėjimus, buvo išleista metodinė informacija specialistams, kokias metodines priemones taikyti tam, kad vaikus priimtinomis priemonėmis supažindinti su apsisaugojimo nuo išnaudojimo būdais. Taip pat buvo organizuojami mokymai vaikams, kuriuose vaikai buvo supažindinami su prekybos žmonėmis požymiais, galimybėmis apsisaugoti ir prevencinėmis priemonėmis, atitinkamai šiuo tikslu buvo leidžiami informaciniai leidiniai vaikams su praktinėmis prekybos vaikais prevencijos užduotimis; rengiami leidiniai bendraamžių lyderiams su patarimais bendraamžiams, kaip netapti prekybos žmonėmis aukomis; spausdinami prekybos vaikais prevencijos patarimai jaunimo leidiniuose. Siekiant supažindinti plačiąją visuomenę su prekybos vaikais problema ir didinti problemos žinomumą bei visuomenės informuotumą, paskatinti dalyvauti sprendžiant prekybos vaikais problemas, supažindinti su prekybos vaikais prevencinėmis priemonėmis, buvo rengiamos nacionalinės ir regioninės televizijos bei radijo laidos, platinama lauko reklama, skleidžiama informacija kitomis viešosiomis priemonėmis. Siekiant tarpdisciplininio bendradarbiavimo sprendžiant prekybos vaikais problemas, buvo vykdomos supervizijos visose Lietuvos apskrityse.

Projekto metu buvo padidinti specialistų, dirbančių prekybos vaikais prevencijos srityje, profesiniai gebėjimai, kompleksiškai sprendžiama prekybos vaikais problema pagreitino prevencijos vykdymą tarpžinybinių institucijų lygmeniu, padidėjo aukų, galimų aukų ir visuomenės prekybos žmonėmis atvejais informuotumas, padidėjo prekybos vaikais prevencija ir išaiškintų pasikėsinimo prekyba vaikais atvejų skaičius pirminėje stadijoje.

Dalintis su kitais