fbpx

“ProBaltic Consulting“ pagal pasirašytą paslaugų teikimo sutartį su Lietuvos statistikos departamentu teikė projekto administravimo paslaugas ir konsultacijas viešųjų pirkimų įgyvendinimo klausimais. Sutarties įgyvendinimo metu „ProBaltic Consulting“ ekspertai Lietuvos statistikos departamentui padėjo paruošti informacinės sistemos sukūrimo ir kompiuterinės įrangos įsigijimo viešųjų pirkimų dokumentaciją tarptautiniams konkursams, dalyvavo vertinant pateikusių tiekėjų pasiūlymus, teikė nuolatines konsultacijas dėl pasirašytų paslaugų teikimo ir įrangos tiekimo sutarčių įgyvendinimo.

Projektų įgyvendinimo metu buvo siekiama sudaryti galimybes Lietuvos gyventojams pateikti statistinius duomenis elektroniniu būdu, perkeliant Lietuvos statistikos departamento teikiamą gyventojų statistinių duomenų priėmimo ir tvarkymo paslaugą į elektroninę erdvę. Šiam tikslui pasiekti minėto projekto metu bus sukurta Elektroninių gyventojų statistinių tyrimų informacinė sistema, apimanti statistinio tyrimo iniciavimo, vykdymo, rezultatų apdorojimo, statistinio tyrimo valdymo ir kontrolės procesus. Tokiu būdu gyventojams sudarytos palankesnės sąlygos dalyvauti statistiniuose tyrimuose ir padidintas departamente atliekamų tyrimų efektyvumas.

 

Dalintis su kitais