fbpx

Klaipėdos rajono savivaldybė, bendradarbiaudama su UAB „ProBaltic Consulting“, parengė paraišką, siekiant pritraukti paramą Gargždų atviro jaunimo centro materialinės bazės sukūrimui, jaunimo socialinių ir gyvenimo įgūdžių bei darbo rinkai reikalingų gebėjimų lavinimui, taip pat Gargždų atviro jaunimo centro tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtrai vykdyti.

Remiantis 2012 m. atlikto Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimo ir 2011 m. Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės atlikto Jaunimo situacijos Gargžduose tyrimo duomenimis, išskirtos šios pagrindinės probleminės sritys: jaunimo fizinė ir psichologinė būklė, alkoholio ir psichotropinių medžiagų vartojimas, silpnas jaunuolių pilietinis aktyvumas, ribotos jaunimo laisvalaikio praleidimo galimybės, mažas jaunimo įsidarbinimas pagal specialybę ir kt.

Nustatytos problemos paskatino Klaipėdos rajono savivaldybę inicijuoti projektą, kurio tikslas – prisidėti prie jaunimo gerovės, vykdant atviro darbo su jaunimu plėtrą Gargždų mieste.

Įgyvendinus projekte numatytas veiklas, planuojama įsteigti pirmąjį atvirą jaunimo centrą Klaipėdos rajono savivaldybėje. Gargždų atviro jaunimo centre bus užtikrinamas saugus jaunimo laisvalaikio praleidimas; įgyvendinamos bendros veiklos, kurias pasiūlys pats jaunimas; keliami jaunimo bendravimo ir savivertės įgūdžiai; skatinimas gebėjimas konstruktyviai kurti ateitį; požiūris į sveiką gyvenseną ir fizinį pasirengimą, konsultuojama jaunimo įsidarbinimo klausimais.

Dalintis su kitais