fbpx

Akmenės rajono savivaldybės užsakymu UAB „ProBaltic Consulting“ 2017 m. birželio-liepos mėn. atliko Akmenės rajono gyventojų nuomonės tyrimą dėl savivaldybės teikiamų paslaugų kokybės. Tyrimo metu buvo apklausti 405 nuolatiniai suaugę (18 metų ir vyresni) Akmenės rajono savivaldybės gyventojai. Tyrimas buvo atliekamas tiesioginio interviu būdu pagal su užsakovu suderintą klausimyną. Tyrimas buvo atliktas remiantis Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-339 „Dėl Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

Akmenės rajono savivaldybės užsakymu UAB „ProBaltic Consulting“ 2017 m. birželio-liepos mėn. atliko Akmenės rajono gyventojų nuomonės tyrimą dėl savivaldybės teikiamų paslaugų kokybės. Tyrimo metu buvo apklausti 405 nuolatiniai suaugę (18 metų ir vyresni) Akmenės rajono savivaldybės gyventojai. Tyrimas buvo atliekamas tiesioginio interviu būdu pagal su užsakovu suderintą klausimyną. Tyrimas apėmė šias temas:

Akmenės rajono kaip gyvenamosios vietovės vertinimas,
Savivaldybės administracijos darbo vertinimas,
Socialinės paslaugos,
Švietimo paslaugos.

Tyrimas buvo atliktas remiantis Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-339 „Dėl Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

Parengto tyrimo išvadų pagrindu Akmenės rajono savivaldybė identifikavo esmines problemas, kuriose būtina inicijuoti pokyčius siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę gyventojams. Šis tyrimas buvo panaudotas rengiant paraišką pagal 2014 – 2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ Nr. 10.1.3-ESFAR-920.

Dalintis su kitais