5 kriterijai, apibrėžiantys ar projektas yra MTEP

Šiame straipsnyje apžvelgiami 5 kriterijai, kurių dėka nustatoma, ar projektas atitinka mokslinių tyrimų/ eksperimentinės plėtros (toliau  – MTEP) reikalavimus. Vadovaujantis Frascati vadovo[1] 2.12 punktu, MTEP veikla – tai veiksmų, kuriuos MTEP vykdytojai...
Laboratorinės įrangos, reikalingos sukurti novatorišką PET receptūrą, neturinčią toksikologinio poveikio žmonių sveikatai bei pasižyminčią teigiamu aplinkosauginiu poveikiu, įdiegimas

Laboratorinės įrangos, reikalingos sukurti novatorišką PET receptūrą, neturinčią toksikologinio poveikio žmonių sveikatai bei pasižyminčią teigiamu aplinkosauginiu poveikiu, įdiegimas

Įmonė kartu su „ProBaltic Consulting“ sėkmingai parengė ir padėjo įgyvendinti laboratorinės įrangos, reikalingos sukurti novatorišką PET receptūrą, neturinčią toksikologinio poveikio žmonių sveikatai bei pasižyminčia teigiamu aplinkosauginiu poveikiu, įdiegimo...
Gamybos planavimo ir valdymo sistema

Gamybos planavimo ir valdymo sistema

ProBaltic Consulting padėjo parengti MTEP projektą, kurio metu numatoma sukurti metaeuristika paremta informacinę sistemą, kuri leis efektyviai optimizuoti tiek statinius, tiek dinaminius gamybos planus „debesyje“. Ši sistema bus naudojama itin sudėtingose ir daug...