Nuo 2022 m. rugsėjo 2 d. 8 val. juridiniai asmenys (įmonės), nukentėjusios dėl karo sukeltos krizės, gali teikti paraiškas investicijoms į iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, naudojimo keitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių (išskyrus vėjo ir saulės elektrines), pakeičiant elektros energiją, gaminamą iš iškastinio kuro, gaminamą toje pačioje rinkoje.

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. rugsėjo 2 d. 8.00 val. iki kol pakanka lėšų finansavimo priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. spalio 14 d. 16.00 val.

FINANSAVIMO DYDIS

galimas finansavimas iki 2 mln. eurų. Įmonėms, Teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba, kuri vertinama susijusių įmonių lygiu. Tinkamų išlaidų apskaičiavimui reikia naudoti pavyzdinę tinkamų išlaidų skaičiuoklę.

FINANSUOJAMI ĮRENGINIAI AR TECHNOLOGIJOS

· iškastinio kuro katilų keitimas į AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus (vertinama pagal gamintojo specifikaciją), aukšto efektyvumo biokuro katilus, (deginančius vadinamąją SM3 biokuro žaliavą), saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti (išskyrus vėjo ir saulės elektrinių įrengimą elektros gamybai). Šios išlaidos finansuojamos su akumuliacinėmis talpomis, jei jos įrengiamos; šilumos saugyklomis vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti (jei jos įrengiamos);

· biogranules naudojančių degiklių, biodulkių gamybos ir deginimo įrenginių įrengimas iškastinį kurą naudojančiuose katiluose su visa susijusia įranga;

· biokuro kogeneracinių įrenginių įrengimas, elektros generatorių, naudojančių karštą vandenį arba biomasę (organinio Renkino ciklo (ORC) blokų, biomasės gazifikatorių su vidaus degimo varikliais, garo turbinų ir kt.) įrengimas modernizuojant katilus įmonėse ir centralizuoto šilumos tiekimo sistemose;

· šilumos siurblių ir šilumos saugyklų vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti įrengimas įmonėse, kuriose šilumai gaminti naudojamos gamtinės dujos;

· kitos technologinės ir (ar) programinės įrangos ir įrenginių įsigijimas, susijęs su tiesioginiu iškastinio kuro naudojimo pakeitimu ar mažinimu mažiausiai 20 proc. finansuojamo projekto ribose (reikalingas ŠESD kiekio sumažinimas ne mažiau 20 proc.);

· išlaidos, susijusios su įrangos sumontavimu, vietos ir (ar) aikštelės paruošimu, įdiegimu, parengimu naudoti, išbandymu.

PAGRINDINIS REIKALAVIMAS PAREIŠKĖJAMS

Pareiškėjas turi būti nukentėjęs nuo karo sukeltos krizės. Laikoma, kad pareiškėjas nukentėjo nuo karo sukeltos krizės, jei pareiškėjo sąnaudos šilumai gaminti naudojamam kurui, elektrai ir (ar) dujoms sudaro ne mažiau kaip 3 procentus pareiškėjo išlaidų. Turi būti skaičiuojamos visos įmonės elektros ir dujų sąnaudos (ne tik skirtos šilumai gaminti) ir šilumai gaminti skirto kuro sąnaudos.

Jeigu susidomėjote šia finansavimo galimybe, parašykite užklausą el. paštu probaltic@probaltic.lt

Dalintis su kitais